LỄ THÀNH LẬP VÀ RA MẮT BCH CHI ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÔNG THIÊN PHÚ

Trưởng Ban Kiểm Soát

ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÔNG THIÊN PHÚ NHIỆM KỲ 2017 – 2020.

TẬP ĐOÀN ĐÔNG THIÊN PHÚ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 87 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ ĐÔNG THIÊN PHÚ CUP NĂM 2017